Toelichting voor sponsors

Online sponsoren
Als u een nonstopper sponsort via de website, doet u dit via een machtigingsformulier. Na invulling hiervan ontvangt u per mail een bevestiging van uw sponsoring. Ook de nonstopper ontvangt een bericht dat hij/zij is gesponsord. De gegevens van de sponsoring komen in onze database terecht. Daarin wordt precies bijgehouden voor welke nonstopper de sponsoring is bedoeld. Na afloop van de nonstop actie incasseert Stichting Present alle sponsorgelden.

Giften zijn aftrekbaar
Stichting Present staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Stichting Present fiscaal aftrekbaar zijn.